Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Úvodní strana

Vítáme Vás na webových stránkách

 

Společnosti sester Ježíšových

 

Návštěva O. arcibiskupa Jana Graubnera

V Centru SSJ v Olomouci sloužil 2. 12. mši sv. O. arcibiskup Jan Graubner a poté se setkal se sestrami v rozhovoru o životě Společnosti.

Národní pouť do Říma

Dvě sestry se ve dnech 10. – 14. listopadu účastnily národní pouti do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České.

Setkání „Christus vivit“

Další setkání pro dívky z cyklu „Christus vivit“ na téma Duchovní rozlišování se uskuteční ve středu 18. 12. 2019 v Centru SSJ v Olomouci.