Společnost sester Ježíšových

Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Úvodní strana

Vítáme Vás na webových stránkách Společnosti sester Ježíšových.

 

Společnost sester Ježíšových (Societas Sororum Jesu) je mladou řeholní společností. Sestry Ježíšovy působí v Olomouci, Praze, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Českém Těšíně, Olešné a Kožušanech, v Rakousku ve Vídni a Klagenfurtu a od července roku 2016 v Římě.

Centrum SSJ se nachází v Olomouci, kde sídlí generální představená celé Společnosti a kde je také noviciát.

Jako sestry SSJ prožíváme svůj řeholní život nejen v tichu a odloučenosti našich komunit, ale také ve světě, v práci mezi lidmi – naším ideálem je úzké spojení s Bohem za všech okolností a situací, v modlitbě i ve službě. Tento ideál vystihují slova „hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit“.

uvod
Protože máme osobní zkušenost, jak cenným prostředkem v procesu hledání životní cesty jsou exercicie, nabízíme tuto pomoc mladým lidem.

Vzhledem k charakteru našeho poslání – doprovázet na cestě rozlišování povolání – nemáme žádná vlastní díla (školy, zdravotnická či sociální zařízení). Působíme hlavně v církvi na místech, pro která máme schopnosti a potřebné vzdělání.

 

Dříve než Vás pozveme dál, položíme Vám otázku – stejnou, jakou uslyšeli Ježíšovi učedníci, když se poprvé setkali se svým pozdějším Mistrem (Jan 1,38): „Co byste chtěli?“ Jan a Ondřej měli pravou touhu být s Kristem, proto přijali jeho pozvání „a ten den zůstali u něho“.

„. . . pojďte a uvidíte“

Malá pouť s velkou vděčností

U příležitosti významných řeholních i životních jubileí několika sester SSJ se 16. 9. 2017 vydalo 25 sester na pouť vděčnosti na Svatý Kopeček u Olomouce.

Celostátní setkání mládeže v Olomouci

V Olomouci se ve dnech 15.-20.8.2017 uskutečnilo Celostátní setkání mládeže. Na pozvání pořadatelů se do něho sestry zapojily nejen otevřením olomouckého domu v rámci programu "Otevřené kláštery", prezentací Společnosti na tzv. EXPU povolání, ale i účastí při jiných bodech programu.

Charváty 2017

Prázdninové setkání s děvčaty v Charvátech (16.–22.7.2017) bylo inspirováno mottem světových dnů mládeže: „Velké věci mi učinil ten, který je mocný“. Děvčata a sestry vytvořily pěkné společenství, nechyběl tradiční nácvik divadla, tentokrát o sv. Cyrilu a Metodějovi, katecheze a ani pohyb.