Společnost sester Ježíšových

Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Úvodní strana

Vítáme Vás na webových stránkách Společnosti sester Ježíšových.

 

Společnost sester Ježíšových (Societas Sororum Jesu) je mladou řeholní společností. Sestry Ježíšovy působí v Olomouci, Praze, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Českém Těšíně, Olešné a Kožušanech, v Rakousku ve Vídni a Klagenfurtu a od července roku 2016 v Římě.

Centrum SSJ se nachází v Olomouci, kde sídlí generální představená celé Společnosti a kde je také noviciát.

Jako sestry SSJ prožíváme svůj řeholní život nejen v tichu a odloučenosti našich komunit, ale také ve světě, v práci mezi lidmi – naším ideálem je úzké spojení s Bohem za všech okolností a situací, v modlitbě i ve službě. Tento ideál vystihují slova „hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit“.

uvod
Protože máme osobní zkušenost, jak cenným prostředkem v procesu hledání životní cesty jsou exercicie, nabízíme tuto pomoc mladým lidem.

Vzhledem k charakteru našeho poslání – doprovázet na cestě rozlišování povolání – nemáme žádná vlastní díla (školy, zdravotnická či sociální zařízení). Působíme hlavně v církvi na místech, pro která máme schopnosti a potřebné vzdělání.

 

Dříve než Vás pozveme dál, položíme Vám otázku – stejnou, jakou uslyšeli Ježíšovi učedníci, když se poprvé setkali se svým pozdějším Mistrem (Jan 1,38): „Co byste chtěli?“ Jan a Ondřej měli pravou touhu být s Kristem, proto přijali jeho pozvání „a ten den zůstali u něho“.

„. . . pojďte a uvidíte“

Obnova slibů

Začátkem července obnovily sestry Anna Bartoňová a Jiřina Čípková své řeholní sliby na další tři roky, každá ve své komunitě, kde působí.

Přednáškový den

V Centru SSJ se v pátek 9. 6. setkaly sestry představené, aby v rámci prohloubení ve své službě vyslechly přednášky na téma Komunikace, které pro ně připravila MUDr. Jitka Krausová z olomouckého arcibiskupství.

Duchovní obnova

Pro dívky a mladé ženy, které chtějí rozpoznávat své povolání v tichu a modlitbě, pořádáme ve dnech 29. 9. - 1. 10. 2017 v našem domě v Olomouci duchovní obnovu s mottem "V Jeho blízkosti".

Exercicie 2017

Příklad Panny Marie, její prostotu, tichost a oddanost postavily sestrám před oči letošní exercicie. Tři osmidenní kurzy proběhly v mariánském měsíci květnu.