Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Úvodní strana

Vítáme Vás na webových stránkách

 

Společnosti sester Ježíšových

 

www.photovat.com

Mše sv. s papežem Františkem

U příležitosti svého řeholního jubilea měla sr. Marie Novotná 17. 9. 2019 možnost zúčastnit se mše sv. se Svatým otcem Františkem v Domě sv. Marty v Římě.

Dvojnásobný vstup do Společnosti

V pondělí 9. 9. 2019 prožila Společnost radostnou událost: čekatelky Klára a Pavlína zakončily období svého čekatelství vstupem do noviciátu SSJ.

Cyklus setkání "Duchovní rozlišování"

Sestry v Olomouci připravily pro dívky cyklus setkání „Christus vivit“ na téma Duchovní rozlišování. Příští se uskuteční ve středu 20. 11. 2019.