Společnost sester Ježíšových

Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Úvodní strana

Vítáme Vás na webových stránkách Společnosti sester Ježíšových.

Společnost sester Ježíšových (Societas Sororum Jesu) je mladou řeholní společností. Sestry Ježíšovy působí v Olomouci, Praze, Ústí nad Orlicí, Českém Těšíně, Olešné a Kožušanech, v Rakousku ve Vídni a Klagenfurtu a od července roku 2016 v Římě.

Centrum SSJ se nachází v Olomouci, kde sídlí generální představená celé Společnosti a kde je také noviciát.

Jako sestry SSJ prožíváme svůj řeholní život nejen v tichu a odloučenosti našich komunit, ale také ve světě, v práci mezi lidmi – naším ideálem je úzké spojení s Bohem za všech okolností a situací, v modlitbě i ve službě. Tento ideál vystihují slova „hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit“.

Protože máme osobní zkušenost, jak cenným prostředkem v procesu hledání životní cesty jsou exercicie, nabízíme tuto pomoc mladým lidem.

Vzhledem k charakteru našeho poslání – doprovázet na cestě rozlišování povolání – nemáme žádná vlastní díla (školy, zdravotnická či sociální zařízení). Působíme hlavně v církvi na místech, pro která máme schopnosti a potřebné vzdělání.

Dříve než Vás pozveme dál, položíme Vám otázku – stejnou, jakou uslyšeli Ježíšovi učedníci, když se poprvé setkali se svým pozdějším Mistrem (Jan 1,38): „Co byste chtěli?“ Jan a Ondřej měli pravou touhu být s Kristem, proto přijali jeho pozvání „a ten den zůstali u něho“.

„. . . pojďte a uvidíte“

Nová etapa Společnosti

Na Nový rok, pod ochranou Panny Marie, začala SSJ psát další kapitolu svého života. Struktura Společnosti byla přizpůsobena jejímu vývoji v posledních letech a Česká provincie má od 1. 1. 2018 novou představenou.

Přijetí čekatelky

Na třetí adventní neděli, 17. 12. 2017, přijala SSJ novou čekatelku. V Centru SSJ tak v následujícím čase budou dále poznávat Boží záměr se svým životem i naši Společnost čekatelky dvě.

Obnova slibů

Dne 13. 11. 2017 obnovila svoje sliby sr. Lucie Hofírková v Římě, v kapli sv. Ignáce z Loyoly v jeho místnostech. Vytvořit jí společenství připutovala šestičlenná skupina sester.