Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Úvodní strana

Vítáme Vás na webových stránkách

 

Společnosti sester Ježíšových.

 

Duchovní prohloubení

V jarních měsících proběhly čtyři kurzy osmidenních sesterských exercicií. V rámci formace ke službě představených měly sestry příležitost účastnit se dvou zajímavých seminářů.

Životní výročí

V dubnu oslavil významné životní výročí P. Kunert SJ, o měsíc dříve první sestra Společnosti. Centrum SSJ v Olomouci přivítalo vzácné gratulanty.