Společnost sester Ježíšových

Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Úvodní strana

Vítáme Vás na webových stránkách Společnosti sester Ježíšových.

 

Společnost sester Ježíšových je mladou řeholní společností. Sestry Ježíšovy působí v Olomouci, Praze, Hradci Králové, Ústí nad Orlicí, Českém Těšíně, Olešné a Kožušanech, v Rakousku ve Vídni a Klagenfurtu a od července roku 2016 v Římě.

Centrum SSJ se nachází v Olomouci, kde sídlí generální představená celé Společnosti a kde je také noviciát.

Jako sestry SSJ prožíváme svůj řeholní život nejen v tichu a odloučenosti našich komunit, ale také ve světě, v práci mezi lidmi – naším ideálem je úzké spojení s Bohem za všech okolností a situací, v modlitbě i ve službě. Tento ideál vystihují slova „hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit“.

uvod
Protože máme osobní zkušenost, jak cenným prostředkem v procesu hledání životní cesty jsou exercicie, nabízíme tuto pomoc mladým lidem.

Vzhledem k charakteru našeho poslání – doprovázet na cestě rozlišování povolání – nemáme žádná vlastní díla (školy, zdravotnická či sociální zařízení). Působíme hlavně v církvi na místech, pro která máme schopnosti a potřebné vzdělání.

 

Dříve než Vás pozveme dál, položíme Vám otázku – stejnou, jakou uslyšeli Ježíšovi učedníci, když se poprvé setkali se svým pozdějším Mistrem (Jan 1,38): „Co byste chtěli?“ Jan a Ondřej měli pravou touhu být s Kristem, proto přijali jeho pozvání „a ten den zůstali u něho“.

„. . . pojďte a uvidíte“

Přijetí čekatelky

O Velikonocích vstoupila čekatelka Klára do dalšího období rozpoznávání svého povolání a přípravy na řeholní život. Začala tzv. "přípravný rok".

Letní duchovní obnova

Ve dnech 21. – 23. 7. 2017 pořádáme v našem domě v Olomouci duchovní obnovu pro věřící dívky a ženy ve věku 18 - 35 let. Mottem duchovní obnovy bude: "Pojďte i vy někam na opuštěné místo..."

Video o povolání

Video s tématem „Povolání“, natočené 24.2.2015 v Centru SSJ u příležitosti Roku zasvěceného života, přibližuje úlohu doprovázení mladých lidí při rozlišování povolání a osobní zkušenosti novicek v hledání jejich životní cesty.