Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Úvodní strana

Vítáme Vás na webových stránkách

 

Společnosti sester Ježíšových.

 

Pouť do Mariazell

Sestry z Vídně a Klagenfurtu se setkaly 8. září při společné pouti do Mariazell.

Formace v Klagenfurtu

Tři nejmladší sestry SSJ konaly letošní formaci v Klagenfurtu, v místě vzniku Společnosti.

Charváty 2018

V červenci, jako se již stalo tradicí, prožila skupina děvčat jeden prázdninový týden se sestrami na faře v Charvátech. Součástí programu byl nácvik divadelního představení o Aničce Zelíkové, pouť na místa spojená s jejím životem a mnohé další.