Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Úvodní strana

Zemřela sr. Marta Kaniová SSJ

 

 

O vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého 8. června 2019 odešla ke svému Stvořiteli a Pánu,  dva měsíce po úmrtí P. Roberta Kunerta SJ, první sestra Společnosti sester Ježíšových sr. Marta Kaniová.

Pro akutní zdravotní obtíže byla na konci května hospitalizována a následně operována ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Byla zaopatřena svátostmi a na věčnost provázena modlitbami spolusester ze všech komunit Společnosti. Díky vstřícnosti ošetřujících lékařů a zdravotních sester nemocnice mohly za ní spolusestry často přicházet a být jí nablízku v jejích posledních dnech.

Poslední rozloučení se sr. Martou Kaniovou se konalo 14. června 2019 v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Parte

 

Pohřeb sr. Marty Kaniové SSJ

V pátek 14. června 2019 se do olomoucké katedrály sv. Václava přišli rozloučit se sr. Martou Kaniovou, první sestrou SSJ, její spolusestry, příbuzní a mnozí, kteří ji znali a měli rádi. Obřadům předsedal O. biskup Josef Hrdlička.

Pohřeb P. Roberta Kunerta SJ

16. dubna 2019 se v katedrále sv. Václava v Olomouci uskutečnilo poslední rozloučení s P. Robertem Kunertem SJ. Pohřební obřady vedl arcibiskup Jan Graubner za přítomnosti apoštolského nuncia v České republice Mons. Charlese D. Balva, biskupa Josefa Hrdličky a více než třiceti kněží.