Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

1990

Otevření českého noviciátu v Klagenfurtu

Po pádu „železné opony“ bylo možné zavítat na českou půdu. Sestry navázaly kontakty s českými dívkami, které na základě ignaciánských exercicií projevily zájem o řeholní život podle charismatu SSJ. Na podzim pro ně otevřely sestry v Rakousku český noviciát.

1990

Letecký pohled na Klagenfurt s jezerem Wörthersee