Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

2014

Generální kapitula Společnosti

kapitula14-10III. generální kapitula se konala opět v olomouckém centru SSJ v listopadu 2014. Sestry se na ni připravovaly již předem modlitbou a společnými pracovními setkáními. Úkolem kapituly je chránit charisma Společnosti. Tato kapitula se konkrétně zabývala schválením Dodatku k Direktoriu, v němž se nově ukotvila služba spirituála SSJ, a také volbou generální představené, kterou se stala sr. Marie Čeganová. Ve funkci provinční představené České provincie pokračuje i v dalším období sr. Alena Jindrová.