Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

1991

Příchod sester Ježíšových do Československa
Busta Františka kardinála Tomáška na budově fary v Moravské Húzové

Busta Františka kardinála Tomáška
na budově fary v Moravské Húzové

Od roku 1990 se díky zájmu českých jezuitů P. Pavlíka SJ a P. Holase SJ a velkorysosti arcibiskupa Vaňáka připravovaly prostory nevyužité fary v Moravské Húzové u Olomouce, kde požehnaně působil v létech 1954-1965 František kardinál Tomášek. Příchodem sester z Rakouska a zřízením noviciátu v lednu 1991 začala Společnost působit v olomoucké arcidiecézi. K 2.2.1991 měla už pět prvních českých novicek.