Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

1992

Obraz Panny Marie z hlavního oltáře Mariánského kostela v Klagenfurtu

Obraz Panny Marie z hlavního oltáře
Mariánského kostela v Klagenfurtu

Rozšíření českých sester do dalších diecézí

Během roku 1992 vznikly první komunity českých sester. SSJ odpověděla na žádosti místních církví a rozšířila své působení na území královéhradecké a dnešní ostravsko-opavské diecéze. V současné době slouží sestry Bohu také v pražské a brněnské diecézi.