Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

1994

Vznik České provincie

Počet sester i komunit rostl, sestry se nasazovaly pro Boží království zvláště ve službě církvi. Nastal čas k převzetí větší zodpovědnosti a samostatnosti české větve SSJ.

V lednu 1994 byla proto ustanovena Česká provincie SSJ, která spolu s Rakouskou provincií tvoří celek Společnost sester Ježíšových.
1994