Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

2002

Institutem zasvěceného života

V roce 2002 byla Společnost sester Ježíšových po projednání s Apoštolským stolcem v Římě zřízena olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem jako Institut zasvěceného života – řeholní společnost diecézního práva. Sestry při této příležitosti zasadily na zahradě Centra SSJ památnou lípu, která svým stářím odpovídá létům trvání České provincie SSJ.

Slavnostní historický okamžik

Slavnostní historický okamžik