Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

2006

Jubileum 25 let vzniku SSJ

Na svátek sv. Ignáce z Loyoly 31.7.2006 oslavily sestry jubileum 25 let Společnosti sester Ježíšových. V Klagenfurtu, „kolébce“ Společnosti, poděkovaly společně Bohu za vznik SSJ, za jeho milosrdnou lásku, přízeň a pomoc a společně prosily o Boží milost pro budoucnost, aby Společnost byla skutečným příspěvkem ke svatosti církve, jak to říkají její Konstituce.

5

Interiér Mariánského kostela v Klagenfurtu

 Výročí Společnosti
 
 Oslavy jubilea