Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

2008

Generální kapitula Společnosti

V listopadu 2008 se v Centru Společnosti sešly sestry, aby v atmosféře modlitby a v sesterském společenství projednaly důležité otázky jejich života. Generální kapitula staví na start nové etapy života a práce jednotlivé sestry i celou Společnost. Jedním z úkolů generální kapituly byla volba generální představené pro další šestileté období, kterou se stala sr. Marie Čeganová. K tomuto novému začátku patří v české větvi SSJ změna provinční představené, kterou byla, po uplynutí funkčního období stávající představené, jmenována od 1.1.2009 sr. Alena Jindrová.

Sestry představené

Sestry představené

Účastnice generální kapituly

Účastnice generální kapituly s O. arcibiskupem Graubnerem a P. Kunertem SJ