Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Charváty 2019

Charváty 2019

Prázdninového pobytu na faře v Charvátech u Olomouce od 22. do 27. 7. 2019 se zúčastnilo dvanáct děvčat. Polovina z nich tam nebyla poprvé. Program celého týdne měl název „Dobrou zprávu hlásej“ a vedly ho tři sestry za pomoci dvou asistentek, dřívějších účastnic tohoto tábora. Fara se rozhlaholila smíchem a pohybem děvčat, která se nedala udolat ani určitými zdravotními a dalšími komplikacemi.

Katecheze odhalovaly, co všechno patří k životu současného misionáře, který „hlásá dobrou zprávu“. Divadelní představení o sv. Františkovi Xaverském děvčata nacvičovala s chutí, v utváření kostýmů si přišla na své jejich vynalézavost. Tímto dílem „misionáři“ potěšili sestry SSJ v Olomouci a farníky v Charvátech. Těch se sešlo dosud nevídané množství. Snad byla příčinou odvaha, s kterou šly dívky v Charvátech dům od domu s pozváním a s perníčky, které napekly a nazdobily.   

Letošní téměř celodenní výlet směřoval ke sv. Františkovi Xaverskému, jemuž je zasvěcena kaple v nedalekých Věrovanech. Po prohlídce kaple pokračovala cesta mezi rybníky do Tovačova. Rozhled ze Spanilé věže zámku byl odměnou za námahu vyšlapání asi 200 schodů. Četba na dobrou noc o misionáři malomocných sv. Damiánovi de Veuster laskavým způsobem podtrhovala hodnoty, o kterých se po celý týden hovořilo, ale vyvolávala i salvy smíchu. Nezbývá než si přát, aby apoštolský duch v děvčatech rostl, a dobrá zvěst se tak šířila i v jejich okolí.