Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Dvojnásobný vstup do Společnosti

Čekatelky Klára Piskořová a Pavlína Chudá, které obě prožily delší čas mezi sestrami v poznávání svého povolání, završily své čekatelství rozhodnutím vstoupit do SSJ. Do Společnosti byly přijaty 9. září 2019 při mši svaté, kterou  v chórové kapli katedrály sv. Václava v Olomouci sloužil O. Ladislav Švirák. Tuto radostnou událost prožily v širším společenství sester z téměř všech komunit. Vstupem začínají novicky Klára a Pavlína nový životní úsek, v němž budou hlouběji vrůstat do duchovního života a charismatu Společnosti.

„Scházíme se kvůli tomu, který vás volá, a vy na to volání určitým způsobem odpovídáte. … Víme, že Ježíš se raduje, když člověk dovolí, aby vstoupil do jeho života, i když si je vědom své nedokonalosti, slabosti a hříšnosti.

Když byste vy dvě mohly vyprávět třeba místo evangelisty Jana, jak to bylo s tím, kdy jste každá na jiném místě, v jiném prostředí, a jak jsme slyšeli, i v jiném čase potkaly Ježíše. Nějak jste ho znaly odmalička, díky rodičům a třeba babičkám – kdo všechno se našeho života dotkne – ale jednou to bylo tak, že si člověk uvědomil: On je tady blízko a dívá se na mě a mluví na mě. A je třeba, abych mu odpověděl.   

Ježíš je tu, je tu pro mě, nemusím se o něho nějak tlačit. Je mi vždycky k dispozici. On je skutečně přes všechny nedokonalosti člověka, přes všechny slabosti, hříchy tou jistotou a cestou k mému štěstí. Co jiného hledáme? Být šťastný. Ať je to cesta ke štěstí. A jednou ať se skutečně naplní v jeho náruči, až překročíme práh věčnosti, až ho uvidíme tváří v tvář a uslyšíme jeho hlas.“                           

(Z promluvy O. Ladislava Šviráka)