Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Formace o svatosti


 
 
 

Od září do listopadu se sestry v olomouckém Centru SSJ ve čtyřech skupinách věnovaly v rámci svého formačního týdne exhortaci papeže Františka Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte).

Svatý Otec v ní volá Církev k opravdovému životu svatosti všedního dne, která je pro každého uskutečnitelná v osobním naslouchání Duchu Svatému a v následování Krista. Sestrám je exhortace a její obsah velmi blízký také díky ignaciánské spiritualitě, která z ní vyzařuje.

Pátá skupina sester se setká nad exhortací o svatosti v německém jazyce na začátku ledna 2019.