Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Formace v Innsbrucku

Formace v Innsbrucku

 

Tři z našich sester prožily v červenci desetidenní formační pobyt v Innsbrucku a okolí, kde  pod vedením sr. Marie Čeganové putovaly po stopách P. Roberta Kunerta SJ a prvních sester.

Díky autentickým zápiskům O. Roberta poznávaly sestry jeho upřímné úsilí o důvěrný vztah s Bohem v milostech i křížích, které přineslo plody v životě SSJ a v jeho celoživotní věrnosti a oddanosti Bohu.