Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Pouť do Říma podzim 2016