Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Kronika SSJ