Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Rok 2010

Listopad
Pouť do Říma
Před bazilikou sv. Pavla

Před bazilikou sv. Pavla

Dvě sestry zastupovaly naši Společnost při Národní pouti do Říma (7.-12.11.). Spolu s poutníky poděkovaly při audienci ve Svatopetrské bazilice Svatému otci za jeho návštěvu České republiky v roce 2009. Během pobytu se zúčastnily mše svaté i v dalších třech hlavních římských bazilikách a v modlitbě svěřovaly naši Společnost sv. Ignáci na místech spojených s jeho životem a působením.

Na návštěvě u sv. Ignáce

Na návštěvě u sv. Ignáce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim
Formace o společném životě

K typickým rysům řeholního života patří život ve společenství, a tak se v přípravě na naše jubileum 30 let SSJ zaměřujeme právě na jeho prohloubení. Vždyť v lásce je třeba stále růst…

Přednášky, kolokvia, modlitba...

Přednášky, kolokvia, modlitba…

Vzájemná úcta a ohled, pozornost, zájem o druhé, pokora, vděčnost, odpuštění – to jsou jen některá z témat, která se před námi otvírala do větší šířky a hloubky.

Komunitnímu životu byla proto věnována týdenní formační setkání sester v Centru Společnosti v období září až listopad.

...a s novými obzory do dalších dnů

…a s novými obzory do dalších dnů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srpenkronika10-5
Příprava na jubileum

Příští rok tomu bude třicet let, kdy Společnost začínala v rakouském Klagenfurtu.

I když nás není početně mnoho (38), o to víc chceme být věrné a oddané našemu poslání – vydávat svědectví o Bohu přítomném a působícím. V srpnu jsme proto začaly přípravný rok k 30. výročí založení Společnosti (31.7.2011).

 

Červenec
Kněžské výročí P. Kunerta SJ

Spolu s naším zakladatelem P. Robertem Kunertem SJ jsme s radostí 4.7. oslavili 40. výročí jeho kněžského svěcení. Po své operaci v lednu 2010 a následné rekonvalescenci se nám věnuje především kněžskou službou: slavením mše sv. a udílením svátostí. Ani to není samozřejmostí. Jsme rády, že mu Pán k tomu popřává potřebné síly.

V den kněžského svěcení Innsbruck, 4.7.1970

V den kněžského svěcení
Innsbruck, 4.7.1970

Čtyřicet let poté Olomouc, 4.7.2010

Čtyřicet let poté
Olomouc, 4.7.2010