Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Rok 2015

Listopad
První sliby

15. listopadu se Společnost mohla zaradovat z nové sestry. Novicka Lucie Hofírková totiž v tento den složila své první řeholní sliby. Stalo se tak v Centru SSJ při mši svaté, kterou sloužil O. biskup Josef Hrdlička. Celá promluva O. biskupa se nesla v duchu radosti a vděčnosti a všechny přítomné sestry velmi povzbudila.

kronika15-13

„Sr. Lucie se v této chvíli hodlá vydat na cestu, odpovědět na úžasné volání Boží. Nevíme, co nás na té cestě čeká. Říká se, že očekáváme-li něco od Boha, tak očekávejme neočekávatelné, protože to, co bychom chtěli, aby nám On dal, může být prostě jenom naše nějaká iluze nebo naše představa, ale Bůh je nekonečně větší a chce pro nás nekonečně víc.“

Nejmladší sestry

Nejmladší sestry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září
Formace 2015

Od září 2015 do ledna 2016 se v Olomouci postupně uskutečnilo pět formačních týdnů pro české i rakouské sestry. Formace představuje lákavý ideál zralé osobnosti, která ví, kým je a kam směřuje. Základem zralosti je pravdivost života. Po tomto úvodu nepřekvapí, že téma formace zní Zralost osobnosti v řeholním životě.

Srpen
Pouť řeholníků na Velehrad

29. 8. 2015 se patnáct sester připojilo k mnoha dalším řeholníkům a řeholnicím, kteří se v Roce zasvěceného života vydali na Velehrad na Pouť vděčnosti za duchovní povolání. Velehradské setkání obohatil svou přítomností sekretář Kongregace pro východní církve arcibiskup Cyril Vasiľ, který dopoledne přednášel přítomným a  setkal se  se zájemci ke společné besedě nad různými aktuálními otázkami. Vrcholem pouti byla mše svatá s kardinálem Dominikem Dukou.

charvaty15--

 

 

Charváty 2015

Týden 16. – 22. 8. prožilo 13 dívek z různých částí naší země spolu se 4 našimi sestrami a pomocnicí Marií na faře v Charvátech. Provázelo je motto celého setkání – blahoslavenství čistého srdce. Touhu po něm a odvahu směřovat k tak vysokému ideálu v přítomných rozdmýchávaly modlitba, katecheze i večerní sdílení, zaměřená na vnímavost k dobru, často ukrytému v lidech kolem nás. Již tradičně se děvčata seznámila formou nácviku divadelní hry se životem jednoho světce – tentokrát sv. Františka Xaverského. Navíc svým představením letos dívky potěšily nejen místní farníky, ale i obyvatele domova pro seniory Norbertinum na Svatém Kopečku.

 Více…

 

 

kronika15-13

 

Exercicie

Ve dnech 16. – 24. 8. 2015 se v olomouckém centru SSJ setkala poslední skupina – tentokrát rakouských sester – aby se za doprovázení sr. Marií Čeganovou ponořily do exercicií. K řeholnímu povolání potřebujeme sílu. Ta není v nás, ale v tichu setkání s Bohem a v důvěře k Němu. Proto také motto letošních exercicií znělo: „V mlčení a naději je vaše síla.“ Tři exerciční kurzy pro české sestry proběhly již dříve od března do května 2015.

 

 

 

kronika15-7Červenec
Sliby novicek

Od počátku července má Společnost dvě nové sestry. Novicky Jiřina Čípková a Anna Bartoňová složily 6. července v kapli sv. Ignáce v Centru SSJ v Olomouci při mši svaté, kterou sloužil O. biskup Josef Hrdlička, první sliby – chudoby, čistoty a poslušnosti.

V promluvě adresované zvláště dvěma nejmladším O. biskup rozdmýchával plamen lásky ke Kristu slovy o službě, touze duše po Bohu a o kříži jako klíči ke všemu.

kronika15-6

 

 

„Je krásné, že v žalmu, který jsme zpívali – Má duše po Tobě žízní – se říká: duše žízní, tělo prahne po Bohu. Vnímejte to, jsme duše a tělo. Tělo se hlásí v nás, je také plné různých signálů od Stvořitele, ale i ono, když zjistí, že prahne po Bohu, tak je to jasné – touto cestou chci jít.

Toto prahnutí neukojí nic stvořeného, ale On. Takže má duše žízní, mé tělo prahne. … snažně Tě hledám, můj Bože. Ano, žádné takové jenom povrchové meditování, ale snažná, vytoužená, hluboká kontemplace, touha Ho spatřit.“

 

 

 

Červen
Výstava k Roku zasvěceného života

Svěžím a přehledným způsobem je na ní zachycena pestrost zasvěceného života v České republice. Během Dnů víry se mohli návštěvníci v prostorách výstavy osobně setkat se zasvěcenými osobami různých řeholních společností, mezi nimi také se sestrami pražské komunity SSJ.

V Praze bylo možné výstavu shlédnout až do 14.6., v následujících měsících Roku zasvěceného života zamířila jako výstava putovní i do dalších měst a míst.

 

Květen
Video o povolání

kronika15-5

 

Na začátku května uveřejnilo Diecézní centrum pro mládež v Olomouci jako šesté z cyklu krátkých dokumentů k Roku zasvěceného života video, které se věnuje tématu duchovního povolání.

Sr. Olga v něm přibližuje úlohu doprovázení mladých lidí při rozlišování povolání, novicky se sdílí o osobních zkušenostech svého hledání životní cesty.

Odkaz na video https://www.youtube.com/watch?v=KauExQ3CkJg

 

Co je to povolání? Okamžik, kdy se rozezní vnitřní struna srdce, okamžik rozhodnutí, komu dám svou lásku, čas svobodné volby, ve které je vysloveno pozvání, nebo…? O pomocné ruce při volbě na ostří vůle lidské i Boží, tentokrát se s. Olgou ze Společnosti sester Ježíšových.

 

Únor
Natáčení videa k Roku zasvěceného života

Od prosince 2014 do února 2016 prožívala církev Rok zasvěceného života, který vyhlásil Svatý otec František. Arcidiecézní centrum pro mládež v Olomouci připravilo při této příležitosti krátká videa, jejichž prostřednictvím chce mladým, ale nejen jim, přiblížit život a poslání Bohu zasvěcených osob. S touto prosbou byla oslovena také naše Společnost. Tématem krátkého pětiminutového videa natočeného se sestrou Olgou Zelenou a novickami je „Povolání“.

 

Před kamerou a mikrofonem

Před kamerou a mikrofonem

Čtyřčlenný filmařský tým se pečlivě a svědomitě věnoval své práci po celý den 24. února – v prostorách Centra SSJ, ale také při mši sv. na Svatém Kopečku nebo při procházce podél Moravy.

Filmařský tým při práci

Filmařský tým při práci

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden – únor
Třicetidenní exercicie novicek

 

Na závěr exercicií

Na závěr exercicií

kronika15-2„Pojmem «duchovní cvičení» se rozumí každý způsob zpytování svědomí, rozjímání, nazírání, ústní a vnitřní modlitby … každý způsob přípravy a disponování duše k tomu, aby se člověk zbavil všech neuspořádaných náklonností a po jejich odstranění aby hledal a našel Boží vůli v uspořádání vlastního života ke spáse duše.“

(Sv. Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení)

Na tuto třicetidenní cestu poznávání sebe sama, vrůstání do Kristova smýšlení, zakoušení Boží lásky a objevování Boží vůle se v polovině ledna vydaly tři novicky. Provázela je na ní sr. Marie Čeganová, která je krok za krokem uváděla do hlubin duchovního života podle exerciční knížky sv. Ignáce a impulsů P. Roberta Kunerta SJ.