Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Mezníky vývoje

2014

III. generální kapitula Společnosti

2008

II. generální kapitula Společnosti

2006

Jubileum 25 let vzniku SSJ

2002

Institutem zasvěceného života

2001

Přesun hlavního sídla SSJ do Olomouce

1996

Dokumentární film pro Českou televizi
Vznik vídeňské komunity

1994

Vznik České provincie

1992

Rozšíření českých sester do dalších diecézí

1991

Příchod sester Ježíšových do Československa

1990

Otevření českého noviciátu v Klagenfurtu

1986

Na cestě k ideálu

1984

První církevní schválení

1981

Vznik Společnosti sester Ježíšových