Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Olešná

Nejmladší komunita SSJ v Olešné

komunitaV roce 2008 se Společnost sester Ježíšových rozšířila do brněnské diecéze. V červenci 2008 začaly sestry působit na pozvání farníků a jejich duchovního správce ve farnosti Olešná u Nového Města na Moravě. Jejich příchodu předcházelo čtyřleté zvažování a prověřování tohoto Božího záměru. K přijetí pozvání vedla sestry touha farníků, aby měli mezi sebou Bohu zasvěcené osoby, které jim budou ukazovat na Krista a pomáhat jim na cestě za ním, především žitým svědectvím víry a modlitbou. Dalším impulsem pro působení sester v tomto kraji je příležitost k apoštolské práci s mládeží, která patří k poslání SSJ.

Farníci obětavě zrekonstruovali budovu fary a připravili v ní byt pro komunitu tří sester. Během léta fara ožila jejími novými obyvatelkami. Sestry pracují ve svých zaměstnáních v blízkém okolí, jedna jako pastorační asistentka a dvě jako zdravotní sestry.

Slavnostní uvedení sester do farnosti i do brněnské diecéze se odehrálo 26.10.2008 za účasti brněnského biskupa O. Vojtěcha Cikrleho, který požehnal nově opravený farní dům, byt sester i jejich soukromou kapli sv. Františka Xaverského. „Mám velkou radost, že do vaší farnosti přijala pozvání Společnost sester Ježíšových. Ony se za vás budou modlit. Neznamená to, že vy se modlit nemusíte, ale znamená to, že budou povzbuzením, abyste směřovali ke Kristu, abyste směřovali k tomu, kterého nám Bůh dal, abychom byli připojeni k jeho vítězství…“  Více z promluvy O. biskupa

Představení SSJ generální představenou sr. Marií Čeganovou

komunita1 „… Chci také upřímně poděkovat Vám, farníkům, za veškerou vaši obětavost, které si nesmírně vážím, a žasnu nad tím, jak krásný domov jste nám dokázali připravit. Skutečně Pán Bůh zaplať.

A proč k vám přicházíme? Dostaly jsme od Pána Boha veliký dar, dar povolání. Tento dar nám není dán soukromě, ale máme jím sloužit druhým. Boha Otce nám přiblížil jeho Syn, Ježíš Kristus, když přišel na svět a stal se člověkem. A právě následování Krista je pro naši Společnost základním životním pravidlem. Kristus je středem našeho života a, jak tady zaznělo, také název naší řeholní společnosti nese jeho jméno – Společnost sester Ježíšových. Každým povolaným člověkem, který bere vážně následování Krista, se Kristus na tomto světě stává nově viditelným a slyšitelným. Tak i my máme úkol zpřítomňovat Boha ve světě, být jeho prodlouženou rukou, ztělesňovat jeho lásku…“  Více