Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Zakladatel SSJ

P. Robert Kunert SJ zakladatel
29.4.1933 narozen v Dolní Čermné
1945-1952 gymnázium v Hradci Králové a v Lanškrouně
1952-1967 Východočeské papírny v Lanškrouně
1953-1955 PTP v dolech na Kladně
1.11.1957 tajný vstup do Tovaryšstva Ježíšova
19.5.1962 první sliby v Dobrušce
30.7.1967 ilegální útěk do Rakouska
1967-1972 jezuitská kolej v Innsbrucku, studium teologie na univerzitě
4.7.1970 kněžské svěcení v Innsbrucku
1972 udělení rakouského státního občanství
1972-1973 působení u českých krajanů v Londýně
1974-1980 spirituál křížových sester v Tyrolsku a Vorarlbergu
1975 aplikace do Rakouské provincie SJ
2.2.1978 poslední sliby v Innsbrucku
1980-1996 komunita SJ v Klagenfurtu, rektor jezuitského kostela
31.7.1981 založení SSJ v Klagenfurtu
od 1981 spirituál nové řeholní společnosti SSJ
1996-2009 člen komunity na provincialátě SJ ve Vídni
1.12.2009 návrat do České provincie SJ, komunita SJ v Olomouci, bydliště v Centru SSJ

Rozhovor pro časopis Jezuité