Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Pozvání

 

 

„Bez moudrosti rozlišování se můžeme
snadno přeměnit v loutky vydané všanc
momentálním  nabídkám…“ Papež František

 

Cyklus setkání „Christus vivit“
pro dívky a ženy 18 – 35 let
na téma

 

 

Duchovní rozlišování

 

18.12.2019 (středa) 16.30 – 18.30

 

Co se jakým duchem nese – Výchova svědomí a zpytování svědomí –  

  Dar, o který je třeba prosit – Citlivost na Boží vnuknutí –

Naslouchání a doprovázení – Přijmout Boží časový rozvrh –

Prostředek k následování Pána

 

♦♦♦

•   Setkání 1 x za měsíc (do května 2020)

•   Podle exhortace papeže Františka Christus vivit (Kristus žije)

•   Evangelium, slovo k tématu, modlitba

•   U sester Ježíšových – Zeyerova 5, Olomouc

♦♦♦

Bližší informace: Sr. Olga Zelená, Společnost sester Ježíšových

Zeyerova 5, 772 00 Olomouc

e-mail: olgazelena.ssj@centrum.cz

 

 

Návštěva u sester Ježíšových

Vám, které se zajímáte o duchovní povolání a rády byste osobně poznaly nás a náš způsob života, nabízíme možnost setkání a rozhovorů se sestrami v našem domě v Olomouci. Návštěvu je třeba předem domluvit.

Kontakt