Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Pozvání

Duchovní obnova pro dívky a ženy 18 – 35 let
na téma

 

„V něm byl život
 
a ten život byl světlem lidí“ (Jan 1,4)

 

 

Na tuto duchovní obnovu zveme ty, které se chtějí zastavit, v modlitbě naslouchat Bohu a udělat mu ve svém srdci místo, aby mohl prozářit vnitřní temnotu a prosvítit další kroky života.

Místo:             Olomouc, Zeyerova 5

 

Získat další informace a přihlásit se můžete na adrese:

Sr. Olga Zelená, Společnost sester Ježíšových
Zeyerova 5, 772 00 Olomouc
e-mail: olgazelena.ssj@centrum.cz

S sebou si vezměte Nový zákon a spacák.

Cena: dobrovolný příspěvek

 

Návštěva u sester Ježíšových

Vám, které se zajímáte o duchovní povolání a rády byste osobně poznaly nás a náš způsob života, nabízíme možnost setkání a rozhovorů se sestrami v našem domě v Olomouci. Návštěvu je třeba předem domluvit.

Kontakt