Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Přivítání nového pana nuncia

Komunita sester SSJ na nunciatuře v Praze spolu s ostatními zaměstnanci přivítala 22. 11. nového apoštolského nuncia v České republice, kterým se stal Američan arcibiskup Mons. Charles Daniel Balvo. Spolu se sestrami prožila tuto událost, která otevřela další etapu nejmladší komunity, generální představená sr. Marie Čeganová.

První setkání s panem nunciem se neslo v atmosféře amerického Dne díkůvzdání, který připadl na den jeho příjezdu. Důvodů k vděčnosti se hned od počátku ukazuje řada – zdaleka nejen na mnoha místech zmiňovaná jeho znalost češtiny… Na spolupráci s ním se sestry těší.