Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Služba a apoštolát

Poněvadž sestry Ježíšovy nemají žádná vlastní díla, jsou pohyblivé a mohou se dávat k dispozici se svými schopnostmi a vzděláním pro různé služby v církvi nebo vykonávat i jinou práci. Ve svém apoštolátu se sestry zaměřují na palčivou potřebu dnešní doby: existenci a rozkvět řeholního života v těžkých poměrech pro církev dneška.

cinnost2

 

Služba církvi

Téměř všechny sestry pracují v rámci církve: ve farnostech jako pastorační asistentky, v rezidenci Tovaryšstva Ježíšova a na Centru Aletti, na teologické fakultě a v charitních sociálních a zdravotnických zařízeních. Některé sestry svou službu vykonávají přímo v SSJ, která je „církví v malém“.

Výchova a vzdělání

Sestry se podílí vyučováním náboženství, prací s dětmi v družině i různými činnostmi s dětmi a mládeží ve farnostech na výchově a vzdělání mladé generace.

© Stefanie Steindl

© Stefanie Steindl

 

Péče o nemocné a staré lidi

Při zaměstnání v Charitě sestry pečují o nemocné a staré lidi buď přímo v jejich domácnostech, nebo v charitních domovech. Některé sestry pracují i v mimocírkevních zdravotnických zařízeních.

Kontakty s mladými

Svůj čas věnují sestry mladým lidem také mimo své zaměstnání. Pomáhají jim v prohloubení vztahu k Bohu a v rozlišování jejich osobní životní cesty. Pořádají pro dívky duchovní obnovy a letní setkání.