Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Vznik a vývoj

Vznik
Zakladatel SSJ P. Robert Kunert SJ

Zakladatel SSJ
P. Robert Kunert SJ

Společnost sester Ježíšových (SSJ) vznikla v Klagenfurtu v Rakousku v roce 1981. Vyrostla z hlubokých kořenů duchovního odkazu svatého Ignáce z Loyoly a jeho spirituality.

Jejímu počátku předcházely exercicie pozdějších prvních sester, které dával český jezuita P. Robert Kunert SJ (*1933). Ten vyhověl jejich touze „hledat a nacházet Boha ve všech věcech a s láskou mu sloužit“ a vypracoval pro ně „Nástin řeholní společnosti sester Ježíšových“, který se stal později základem Stanov Společnosti.

SSJ byla poprvé schválena v roce 1984 klagenfurtským biskupem Dr.  Egonem Kapellari.

Rozšíření do České republiky

Po vstupu prvních českých děvčat do Společnosti v roce 1990 vyšel olomoucký arcibiskup František Vaňák Společnosti ochotně vstříc a dal jí k dispozici pro noviciát faru v Moravské Húzové.

Nástupce arcibiskupa Vaňáka, arcibiskup Jan Graubner, schválil českou Společnost sester Ježíšových a její Stanovy (později Konstituce) v roce 1993. V roce 1994 vznikla samostatná Česká provincie SSJ.

 

Předání dekretu Otcem arcibiskupem Graubnerem

Předání dekretu
Otcem arcibiskupem Graubnerem

 

 

Institutem zasvěceného života

V roce 2001 splnila Společnost všechny požadavky, aby mohla být plně uznána církví jako Institut zasvěceného života.

Po projednání s Apoštolským stolcem v Římě mohl olomoucký arcibiskup Jan Graubner vystavit dekret, v němž stvrzuje Společnost sester Ježíšových jako Institut zasvěceného života – řeholní společnost diecézního práva. Tímto významným dnem se stal 19. květen 2002, slavnost Seslání Ducha Svatého.

 

 

 

Společnost v současnosti

V současnosti má Společnost 41 členek a působí na 9 místech ve dvou provinciích. Hlavní sídlo (Centrum) neboli srdce Společnosti, jak někdy sestry zmiňují, se nachází v Olomouci.

S komunitami sester Ježíšových se dnes můžete setkat v Českém Těšíně (od roku 1992), Kožušanech (1993), Praze (1993), Olomouci (1996), Ústí nad Orlicí (1997) a od roku 2008 v Olešné u Nového Města na Moravě. Zvláštní komunitu tvoří noviciát, který se nachází v Olomouci. V Rakousku je komunita ve Vídni (1996) a v Klagenfurtu (1981). Od roku 2016 působí sestry také v Římě.

Za připomínku stojí i místa, kde sice komunity SSJ dnes již nenajdete, ale tato působiště patří neodmyslitelně k vývoji Společnosti: Sv. Hostýn (1992-1994), Pardubice (1995-1998), Dolní Čermná (1996-1998), Hostinné (1999-2006) a Hradec Králové (1992-2017), v Rakousku pak Tanzenberg (1988-1992), Biskupská rezidence v Klagenfurtu (1992-1995) a St. Andrä im Lavanttal (1991-2000).