Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Z letošního dění

Duben

Zemřel P. Robert Kunert SJ, zakladatel Společnosti sester Ježíšových

 

Ve věku nedožitých 86 let zemřel dopoledne 8. dubna 2019 v Centru Společnosti sester Ježíšových v Olomouci P. Robert Kunert SJ, zakladatel Společnosti sester Ježíšových. Posledními dny svého života beze zbytku naplnil své životní heslo „Dej mi jen svou milost a kříž, to mi stačí!“.

Ke svému Stvořiteli a Pánu odešel obklopen sestrami Ježíšovými bezprostředně po mši svaté, kterou u jeho lůžka sloužil P. Michal Altrichter SJ z olomoucké komunity Tovaryšstva Ježíšova.

Poslední rozloučení s P. Robertem Kunertem se uskuteční 16. dubna 2019 při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci ve 14 hodin, po níž bude uložen do hrobu na olomouckém centrálním hřbitově.

 

Parte

Březen
Návštěva pana nuncia Mons. Ch. Balva v Olomouci

Na 1. neděli postní 10.3.2019 navštívil Centrum SSJ apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo, aby se osobně setkal s P. Robertem Kunertem SJ a blíže poznal zázemí sester, jejichž službu po svém příchodu do České republiky od listopadu 2018 zakouší na pražské nunciatuře.

V promluvě při mši sv., kterou slavil se sestrami v kapli Centra SSJ, mimo jiné řekl: „Poznal jsem Vás teprve během několika uplynulých měsíců po svém návratu do Prahy… Je pro mne ctí, že mám možnost setkat se také s Otcem Robertem Kunertem z Tovaryšstva Ježíšova, Vaším zakladatelem. Musím přiznat, že si nejsem jist, že bych se kdy v minulosti setkal se zakladatelem nějakého řeholního institutu.

 

O. Robert měl vizi, v tom nejširším smyslu slova, a odpověděl na Boží pozvání ke svatosti, když našel způsob, cestu, která by nejlépe odpovídala potřebám této doby a tohoto prostředí. Vy, sestry, které jste tuto jeho vizi následovaly, nacházíte ve své službě Bohu, především v osobě Ježíše, cestu, jak vstupovat do nejhlubšího společenství s ním, a jak se mu stát více podobnými ve vašich každodenních životech a apoštolských dílech, do kterých jste zapojeny.“

Přátelské setkání p. nuncia s P. Kunertem a společné rozhovory se sestrami se díky jeho jazykové znalosti mohly vést v českém jazyce. U společné večeře jsme si mohli v češtině i zazpívat, p. nuncius se rád přidal.

Odpolední program vzácného hosta patřil setkání s O. arcibiskupem Graubnerem, v jeho doprovodu si prohlédl katedrálu a Arcidiecézní muzeum.

Leden
SSJ v pořadu Televize Lux

V římském poutním domě Velehrad pobýval v září 2018 redaktor slovenské Televize Lux O. Ján Knapík, kterého zaujalo působení tamější komunity SSJ. Projevil zájem natočit se sestrami Marií Čeganovou a Marií Novotnou krátký rozhovor o Společnosti sester Ježíšových a o poutním domě. Následovalo také pozvání SSJ do Televize Lux do relace Doma je doma.

Sestry Olga Zelená, Jana Radová a Anna Bartoňová byly 17.1.2019 hosty v prešovském studiu TV Lux. V rozhovoru s O. Knapíkem přiblížily službu rozlišování povolání a také historii, charisma a současné působení SSJ. V relaci byly použity i záběry pořízené v Římě.

Ke zhlédnutí zde

Doma je doma (Spoločnosť sestier Ježišových a rozlišovanie povolania)

Spoločnosť sestier Ježišových – Societas sororum Jesu (SSJ) – je malá komunita, ktorú založil český jezuita Robert Kunert v roku 1981 v rakúskom Klagenfurte. V súčasnosti pôsobia v Česku, Rakúsku a Taliansku. Za svoje poslanie považujú apoštolát povolania, teda sprevádzať mladých ľudí na ceste pri rozlišovaní svojho povolania.