Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Z letošního dění

Červen

Pohřeb sr. Marty Kaniové SSJ

V pátek 14. 6. 2019  se přišli do katedrály sv. Václava v Olomouci rozloučit s první sestrou Společnosti sester Ježíšových, sr. Martou Kaniovou, její spolusestry, příbuzní, přátelé a známí. Mši svatou spolu s dalšími sedmi kněžími sloužil emeritní olomoucký biskup Josef Hrdlička, pohřební obřady na hřbitově v Olomouci-Neředíně vedl O. Ladislav Švirák.

Na základě biblických textů, které zazněly při mši svaté, poukázal v homilii O. biskup Hrdlička na odkaz života sr. Marty, která „stála u samých základů vzniku řeholní společnosti sester Ježíšových spolu s Otcem zakladatelem, jezuitským knězem blahé paměti P. Robertem Kunertem“.

V závěru mše svaté se za rodinu rozloučil se sr. Martou bratr Ivo Kania a za sestry Ježíšovy generální představená sr. Marie Čeganová.

Promluva O. biskupa Josefa Hrdličky

Řeč na rozloučenou Iva Kanii

Poděkování sr. Marie Čeganové za sestry SSJ

 

Zemřela sr. Marta Kaniová SSJ

O vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého 8. června 2019 odešla ke svému Stvořiteli a Pánu,  dva měsíce po úmrtí P. Roberta Kunerta SJ, první sestra Společnosti sester Ježíšových sr. Marta Kaniová.

Pro akutní zdravotní obtíže byla na konci května hospitalizována a následně operována ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Byla zaopatřena svátostmi a na věčnost provázena modlitbami spolusester ze všech komunit Společnosti. Díky vstřícnosti ošetřujících lékařů a zdravotních sester nemocnice mohly za ní spolusestry často přicházet a být jí nablízku v jejích posledních dnech.

 

Parte

 

Květen
Pouť na Mariánskou horu

O slavnosti Panny Marie Matky povolání, kterou slavily sestry v sobotu 18. 5., se vydala patnáctičlenná skupina sester na pouť na Mariánskou horu u Dolní Čermné. V poutním kostele, kde se u sochy Panny Marie ve svém dětství a mládí modlil za své povolání P. Robert Kunert, setrvaly v modlitbě a v tiché adoraci. Předkládaly prostřednictvím Panny Marie Bohu díky za dar života a za dílo O. Roberta a svěřovaly jí prosby za Společnost a její budoucnost.

Poté se sestry společně vydaly na křížovou cestu, na níž je provázela slova O. Roberta, která na tomto místě pronesl v roce 2000.

14. zastavení: Pán Ježíš uložen do hrobu: „Jen krátce zůstane Pán v hrobě. Svou láskou do krajnosti zvítězil i nad smrtí. Brzy vstane z mrtvých a vejde do slávy (srov. Lk 24,26). ‚Odumře-li pšeničné zrno, přinese hojný užitek‘ (Jan 12,24).“

Duben
Pohřeb P. Roberta Kunerta SJ

Foto Pavel Langer, Člověk a víra

16. dubna 2019 se v katedrále sv. Václava v Olomouci uskutečnilo poslední rozloučení s P. Robertem Kunertem SJ. Pohřební obřady vedl arcibiskup Jan Graubner za přítomnosti apoštolského nuncia v České republice Mons. Charlese D. Balva, biskupa Josefa Hrdličky a více než třiceti kněží.

Rozloučit se s P. Kunertem přišly všechny sestry Ježíšovy, jeho někdejší provinciál P. Riedelsperger a spolubratr P. Ettel z rakouské provincie Tovaryšstva Ježíšova, členové olomoucké komunity SJ, další spolubratři a kněží, příbuzní, přátelé a známí.

Homilii při mši svaté pronesl olomoucký emeritní biskup Josef Hrdlička, v níž zachytil „zlatou nit Božího vedení“ v životě O. Roberta. V závěru mše svaté pronesli slova na rozloučenou P. Michal Altrichter SJ, P. Alois Riedlsperger SJ, synovec Martin Kunert, apoštolský nuncius Charles Balvo a generální představená SSJ sr. Marie Čeganová.

Po obřadech bylo tělo zesnulého uloženo na olomouckém centrálním hřbitově.

 

Promluva O. biskupa Josefa Hrdličky

Řeč na rozloučenou P. Michala Altrichtera SJ z olomoucké komunity Tovaryšstva Ježíšova

Řeč na rozloučenou P. Aloise Riedlspergera SJ, bývalého provinciála Rakouské provincie SJ

Řeč na rozloučenou apoštolského nuncia Mons. Charlese D. Balva

Řeč na rozloučenou Martina Kunerta

Řeč na rozloučenou sr. Marie Čeganové

Fotografie

 

Zemřel P. Robert Kunert SJ, zakladatel Společnosti sester Ježíšových

 

Ve věku nedožitých 86 let zemřel dopoledne 8. dubna 2019 v Centru Společnosti sester Ježíšových v Olomouci P. Robert Kunert SJ, zakladatel Společnosti sester Ježíšových. Posledními dny svého života beze zbytku naplnil své životní heslo „Dej mi jen svou milost a kříž, to mi stačí!“.

Ke svému Stvořiteli a Pánu odešel obklopen sestrami Ježíšovými bezprostředně po mši svaté, kterou u jeho lůžka sloužil P. Michal Altrichter SJ z olomoucké komunity Tovaryšstva Ježíšova.

Poslední rozloučení s P. Robertem Kunertem se uskuteční 16. dubna 2019 při mši svaté v katedrále sv. Václava v Olomouci ve 14 hodin, po níž bude uložen do hrobu na olomouckém centrálním hřbitově.

 

Parte

Březen
Návštěva pana nuncia Mons. Ch. Balva v Olomouci

Na 1. neděli postní 10.3.2019 navštívil Centrum SSJ apoštolský nuncius Mons. Charles D. Balvo, aby se osobně setkal s P. Robertem Kunertem SJ a blíže poznal zázemí sester, jejichž službu po svém příchodu do České republiky od listopadu 2018 zakouší na pražské nunciatuře.

V promluvě při mši sv., kterou slavil se sestrami v kapli Centra SSJ, mimo jiné řekl: „Poznal jsem Vás teprve během několika uplynulých měsíců po svém návratu do Prahy… Je pro mne ctí, že mám možnost setkat se také s Otcem Robertem Kunertem z Tovaryšstva Ježíšova, Vaším zakladatelem. Musím přiznat, že si nejsem jist, že bych se kdy v minulosti setkal se zakladatelem nějakého řeholního institutu.

 

O. Robert měl vizi, v tom nejširším smyslu slova, a odpověděl na Boží pozvání ke svatosti, když našel způsob, cestu, která by nejlépe odpovídala potřebám této doby a tohoto prostředí. Vy, sestry, které jste tuto jeho vizi následovaly, nacházíte ve své službě Bohu, především v osobě Ježíše, cestu, jak vstupovat do nejhlubšího společenství s ním, a jak se mu stát více podobnými ve vašich každodenních životech a apoštolských dílech, do kterých jste zapojeny.“

Přátelské setkání p. nuncia s P. Kunertem a společné rozhovory se sestrami se díky jeho jazykové znalosti mohly vést v českém jazyce. U společné večeře jsme si mohli v češtině i zazpívat, p. nuncius se rád přidal.

Odpolední program vzácného hosta patřil setkání s O. arcibiskupem Graubnerem, v jeho doprovodu si prohlédl katedrálu a Arcidiecézní muzeum.

Leden
SSJ v pořadu Televize Lux

V římském poutním domě Velehrad pobýval v září 2018 redaktor slovenské Televize Lux O. Ján Knapík, kterého zaujalo působení tamější komunity SSJ. Projevil zájem natočit se sestrami Marií Čeganovou a Marií Novotnou krátký rozhovor o Společnosti sester Ježíšových a o poutním domě. Následovalo také pozvání SSJ do Televize Lux do relace Doma je doma.

Sestry Olga Zelená, Jana Radová a Anna Bartoňová byly 17.1.2019 hosty v prešovském studiu TV Lux. V rozhovoru s O. Knapíkem přiblížily službu rozlišování povolání a také historii, charisma a současné působení SSJ. V relaci byly použity i záběry pořízené v Římě.

Ke zhlédnutí zde

Doma je doma (Spoločnosť sestier Ježišových a rozlišovanie povolania)

Spoločnosť sestier Ježišových – Societas sororum Jesu (SSJ) – je malá komunita, ktorú založil český jezuita Robert Kunert v roku 1981 v rakúskom Klagenfurte. V súčasnosti pôsobia v Česku, Rakúsku a Taliansku. Za svoje poslanie považujú apoštolát povolania, teda sprevádzať mladých ľudí na ceste pri rozlišovaní svojho povolania.