Společnost sester Ježíšových

„Vy však náležíte Kristu.“

Zakladatelská generace

Zvláštní milost

Velkou milostí pro Společnost je, že specifické charisma vtiskl a vtiskuje Bůh Společnosti skrze ještě žijícího zakladatele P. Roberta Kunerta SJ. Sestry tak mohou mnohé vidět a zažít osobně, ne jen slyšet z pozdějšího vyprávění. Osobním poznáním života P. Kunerta a prvních čtyř zakládajících sester, jejich motivace, ideálu a cíle získává každá sestra Ježíšova a celá Společnost orientaci a program pro svůj život. Sestry si tak uvědomují zodpovědnost za další generace, kterým budou charisma SSJ dále předávat.

P. Robert Kunert SJ při 25. výročí vzniku SSJ v roce 2006

P. Robert Kunert SJ
při 25. výročí vzniku SSJ v roce 2006

První sestry Společnosti o Svatodušních svátcích 2002

První sestry Společnosti
o Svatodušních svátcích 2002

Při generální kapitule SSJ v roce 2002 si sestry zaznamenaly slova arcibiskupa Jana Graubnera: „Zcela mimořádné je i pro vás, sestry, být v zakladatelské generaci. Žijete nadějí a vědomím, že si Pán vybral určité nástroje. Tím více cítíte zodpovědnost. Když zakladatelská generace nebude tím pravým Božím dílem, co budou ty další? Společnosti se dnes vracejí k zakladatelským generacím, hledají ducha zakladatelů. Tím věrněji je třeba splnit Boží očekávání, aby bylo z čeho čerpat a co žít.“